PROMOCJA CZERWCOWA

Formularz rezerwacji kursu

KOMPLET (Student’s Book i Workbook) podręczników GRATIS!

Dane osobowe

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

Poziom zaawansowania językowego:Informacje ogólne

Skąd dowiedzieli się Państwo o promocji czerwcowej?

Czy znałem szkołę językową British School Wawer wcześniej?

Czy informacje na stronie o promocji czerwcowej były dla Pana/Pani zrozumiałe?

Faktura VAT?Twoje zgody

"W związku z zapisaniem na kurs językowy od października 2020, w wybranym terminie, zgodnie z aktualną ofertą British School Wawer, zobowiązuje się do przelania na poczet British School Wawer opłaty zaliczkowej za kurs w ramach promocji czerwcowej na konto Szkoły: British School Wawer Soszyńska Sp. J. Nr konta: 38 1090 1753 0000 0001 3072 5630 do 30 czerwca 2020 roku, w tytule wpisując imię i nazwisko z dopiskiem „zaliczka na kurs/promocja czerwcowa”."

"Zdaję sobie sprawę, że pełna rezerwacja miejsca następuję tylko w przypadku podpisanej umowy w Biurze Szkoły oraz przelania zaliczki w wysokości 100,00 zł najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku."

"Akceptuję fakt, iż British School Wawer zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w każdej chwili z powodu niedostatecznej ilości uczestników i zaproponowania innych możliwości nauki języka. Jeśli Słuchacz odrzuci inne propozycje, rozumiem że British School Wawer odeśle wpłaconą przeze mnie kwotę do 7 dni roboczych od odwołania kursu na wskazane przez Klienta konto bankowe."

"Oświadczam, że wiem, iż zaliczka przeze mnie wpłacona, w wysokości 100,00 zł, jest ważna tylko wtedy jeśli do 30 czerwca 2020 roku, podpisze umowę na kurs od października do czerwca on-line. "

"Akceptuje fakt, iż wpłacona zaliczka jest bezzwrotna - w przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem jak i w trakcie. Rezygnacja jest uznawana od dnia złożenie jej pisemnie w Biurze Szkoły."

"Oświadczam, że rozumiem, iż zaliczka zostanie odjęta od 1 raty za kurs, płatnej do 10 września 2020 roku."

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę British School Wawer Soszyńska Spółka Jawna (dalej zwaną Administratorem), ul. V Poprzeczna 5a, 04-611 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000562236, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522137553, REGON: 361728621. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w promocji czerwcowej. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Odbiorcami danych jest Administrator. Adres email, do którego mogę zwrócić się o usunięcie danych: kontakt@britishwawer.pl."

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, szkolnym fanpage’u, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły."

Co zyskasz:

  • KOMPLET (Student’s Book i Workbook) podręczników GRATIS
  • 5% Rabatu za kontynuację nauki
  • Gwarancja niezmienności ceny obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.
  • Gwarancja miejsca w grupie w roku szkolnym 2020/2021.

Oferta obowiązuje przy:

  • podpisaniu umowy rezerwacji online na kurs grupowy w roku szkolnym 2020/2021 i
  • wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 zł na konto szkoły do 30.06.2020
    British School Wawer. Nr konta: 38 1090 1753 0000 0001 3072 5630