Dlaczego warto u nas pracować?

 

SZACUNEK, OTWARTOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

W NASZEJ PRACY KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI, KTÓRE POZWALAJĄ NA BUDOWANIE ZAUFANIA I PARTNERSTWA, A TAKŻE PROWADZĄ DO TWORZENIA ATMOSFERY WSPÓŁPRACY I KREATYWNOŚCI. ZOBACZ, JAK ROZUMIEMY NASZE WARTOŚCI.

  

POZNAJ 4 PUNKTY, KTÓRE UTWIERDZĄ CIĘ W PRZEKONANIU, ŻE Z NAMI WARTO PRACOWAĆ!

Otrzymasz transparentne warunki zatrudnienia

Rekrutacja odbywa się zawsze według tych samych, transparentnych i jasno określonych zasad. Czynnikami decydującymi o zatrudnieniu jest doświadczenie, wiedza, kompetencja i oczekiwane cechy charakteru. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji jest informowana o jej zakończeniu i wyniku konkursu.

Skorzystaj z czytelnej ścieżki rozwoju zawodowego

Każdy pracownik – bez względu na zajmowane stanowisko – ma równe szanse awansu i wynagradzania. O pozycji i ścieżce rozwoju decyduje tylko i wyłącznie jego pracowitość, sumienność, zaangażowanie dla postawionych przed nim celów do zrealizowania, wiedza, doświadczenie lub wkład w rozwój firmy.

Możesz liczyć na partnerstwo, otwartość i uczciwość

Podstawową zasadą współpracy w naszej firmie jest partnerstwo. Propagujemy wolność i swobodę wyrażania konstruktywnych opinii. Każdy pomysł lub sugestię podnoszącą efektywność funkcjonowania firmy można przedstawić bezpośrednio Zarządowi. U nas wszystkie drzwi są otwarte.

Dbamy o Twój rozwój

Dbamy i wspieramy swoich pracowników w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz zdobywaniu nowej wiedzy. Każdy pracownik ma możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach zewnętrznych.

SPRAWDŹ KOGO AKTUALNIE POSZUKUJEMY

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM STAŻOWY

Masz więcej pytań odnośnie pracy w British School? 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie online. Aby rozpocząć rozmowę, wystarczy kliknąć na przycisk „Rozpocznij czat”.

ROZPOCZNIJ CHAT