Skip to content

FORMULARZ REZERWACJI KURSU JĘZYKOWEGO

British School | Warszawa Wawer

  DANE OSOBOWE:


  LOKALIZACJA:

  Wskaż oddział, w którym chcesz odbywać zajęcia:*

  Wskaż przedział liczbowy godzin, którymi jesteś zainteresowana(y)?:*

  Jak często chcesz mieć zajęcia?:*

  Kiedy chcesz mieć zajęcia?:*

  Z kim chcesz mieć zajęcia:?*


  USŁUGI DODATKOWE:

  Czy zamówić komplet podręczników do zajęć indywidualnych?:*


  FINANSE:

  Płatność:*


  KLAUZULA:

  W przypadku gdy Słuchacz jest osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, prosimy o uzupełnienie danych Opiekuna


  Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez BRITISH SCHOOL WAWER SOSZYŃSKA Sp.J. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRITISH SCHOOL WAWER SOSZYŃSKA Sp.J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzeczna 5a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych wymaganych w formularzu jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia procesu realizacji usługi.