Formularz rezerwacji kursu językowego

British School | Warszawa Wawer

DANE OSOBOWE:


LOKALIZACJA:

Wskaż oddział, w którym chcesz odbywać naukę:*

Wskaż rodzaj kursu:*

Wskaż dni zajęć:*

Wskaż termin zajęć:*


USŁUGI DODATKOWE:

Czy zamówić komplet podręczników do kursu?:*


FINANSE:

Płatność:*

Rabaty nie obowiązują w przypadku wyboru spłaty kursu w możliwie maksymalnej ilości rat. (semestr - 4 raty i rok szkolny - 8 rat)


KLAUZULA:

W przypadku gdy Słuchacz jest osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, prosimy o uzupełnienie danych Opiekuna


Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez BRITISH SCHOOL WAWER SOSZYŃSKA Sp.J. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRITISH SCHOOL WAWER SOSZYŃSKA Sp.J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzeczna 5a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych wymaganych w formularzu jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia procesu realizacji usługi.