Skip to content

Cel: powtórzenie angielskiego przed kursem rocznym oraz nastawienie się na pokonywanie bariery językowej.

Podczas kursu rozgrzewkowego:

 • Powtórzysz słownictwo i gramatykę przed kursem całorocznym
 • Rozgadasz się po wakacyjnej przerwie
 • Wykorzystasz efektywnie miesiąc przed kursem od października

Termin: Wtorki i czwartki 8:30 – 10:00

Okres: 8x 90 min./całość,  2x/tygodniowo

Start: 5/09/2017

Koniec: 28/09/2017

Grupa: 4 – 8 osób

Poziom: średniozaawansowany


Materiały: w cenie

Cena: 390,00 PLN


Sprawdź swój poziom https://test.britishwawer.pl/


Formularz rezerwacyjny kursu:

  Dane o uczestniku

  Imię i nazwisko:

  Wiek:

  Poziom z testu:

  Termin kursu:

  Tryb kursu:

  Dane kontaktowe

  Telefony kontaktowe:

  Adres email:

  Adres zamieszkania:

  Informacje o kursie

  Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych kursach?

  Czy znałem szkołę językową British School Wawer wcześniej?

  Czy informacje na stronie o kursie były dla Pana/Pani zrozumiałe?

  Twoje zgody

  "W związku z zapisaniem na kurs letni w wybranym terminie, zgodnie z aktualną ofertą British School Wawer, zobowiązuje się do przelania na poczet British School Wawer opłaty za kurs na konto Szkoły: British School Wawer Soszyńska Sp. J. Nr konta: 38 1090 1753 0000 0001 3072 5630 do 5 dni roboczych od dnia rezerwacji miejsca, w tytule wpisując imię i nazwisko nazwę i termin kursu."

  " Oświadczam również, iż nie będę rościł zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów, jeśli z przyczyn osobistych, niezależnych od British School Wawer zmuszony będę do rezygnacji z rozgrzewkowego kursu w wybranym miesiącu. Rozumiem, że jeśli zrezygnuje z kursu przed jego rozpoczęciem zostaną mi zwrócone, w ciągu 7 dni roboczych od złożonej przeze mnie pisemnej rezygnacji z kursu, w Biurze Szkoły, na wskazane przeze mnie konto bankowe, wpłacone pieniądze pomniejszone przez Organizatora o stałą kwotę 100,00 zł. "

  " Deklaruje, iż wiem, że mogę dokupić dodatkowe kursy na pozostałe miesiące. "

  "Podaję dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora w rozumieniu przepisów Ustawy z 29.08.1997. r. o ochronie danych osobowych, przy czym wyrażam zgodę również na przetwarzanie tych danych w przyszłości w tym samym celu przez British School Wawer Soszyńska Spółka Jawna, ul. V Poprzeczna 5 a, 04-611 Warszawa i w jej bazie danych."

  " Akceptuję fakt, iż British School Wawer zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w każdej chwili z powodu niedostatecznej ilości uczestników i odesłania pełnej kwoty tzn. niewykorzystanej, wpłaconej przez Klienta do 7 dni roboczych od odwołania kursu na wskazane przez Klienta konto.""

  " Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego /mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, szkolnym fanpage’u, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły."

  " Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia". "