Skip to content

KURSY ANGIELSKIEGO egzaminacyjne

Chcesz zmienić pracę? Podnieś swoje kwalifikacje!

Kursy przygotowujące do egzaminu FCE | CAE | CPE

Egzaminy Cambridge

B2 FIRST (FCE – First Certificate in English)

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu B2 FIRST (FCE). W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne organizatora egzaminu – The Cambridge General English Examinations Group oraz egzaminy z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich czterech części egzaminu (Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking) i pozwala uczniom gruntownie powtórzyć i poszerzyć znajomość zagadnień gramatycznych i słownictwa.

Egzaminy Cambridge
Egzaminy Cambridge

C1 ADVANCED (CAE – Certificate in Advanced English)

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu C1 ADVANCED (CAE). W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych, gdyż jest on prowadzony w oparciu o wytyczne organizatora egzaminu – The Cambridge General English Examinations Group oraz egzaminy z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich czterech części egzaminu (Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking). W odróżnieniu od kursu B2 FIRST (FCE) zagadnienia gramatyczne i leksykalne są bardziej zaawansowane. Uczniowie rozwijają bardziej zaawansowane techniki interakcyjne z uwzględnieniem zmian rejestru.

BC2 PROFICIENCY (CPE – Certificate of Proficiency in English)

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu C2 Proficiency (CPE). W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych gdyż jest on prowadzony jest w oparciu o wytyczne organizatora egzaminu – The Cambridge General English Examinations Group oraz egzaminy z poprzednich lat, tzw. past papers. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking) i pozwala uczniom na zgłębienie subtelności językowych takich jak wyjątki od reguł gramatycznych, niestandardowe słownictwo i kolokacje. Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje specjalistyczne dziedziny, przygotowując do egzaminu zarówno językowo jak i merytorycznie.

Egzaminy Cambridge

CO ZYSKASZ?

Wybierając kursy egzaminacyjne:

  • zbierzesz i uzupełnisz wiedzę z zakresu gramatyki
  • zapoznasz się ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi
  • rozwiniesz umiejętności płynnego wykorzystania szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń
Egzaminy Cambridge

Może Cię zainteresuje?

Metodyk - Natalia Soszyńska

Metodyk - Natalia Soszyńska

Cennik kursów językowych

Cennik kursów językowych

Test sprawdzający znajomość języka

Test sprawdzający znajomość języka

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne